tirsdag 2. april 2024

Intervju - Bedehus-kanalen

 Første del av programmet er et intervju med Kjell Sund (vel verd å høre). 
Intervjuet med meg starter 17:30 inn i programmet.


mandag 23. januar 2023

Fellesmøtene i Volda 2023

Velsignelsens kraft
Eksempler fra Romania

VKS Fellesmøte 19.01.2023


Velsignelsens kraft 
Når det vanskelige skjer

VKS Fellesmøte 20.01.2023

 

Velsignelsens kraft
Skaper bevegelse

VKS Fellesmøte 21.01.2023


 

Velsignelsens kraft
Nåden alene og lengselen etter frukt

VKS Fellesmøte 22.01.2023


lørdag 29. juni 2013

Kongressen 2013

Talen fra soldat- og medlemsmøtet lørdag 29. juni på 
HER

Oberst Jan Peder Fosen, Kommandør Dick Krommenhoek og jeg